เกี่ยวกับเรา

เราคือใคร

บริษัทแอดวานซ์เทคโนโลยีเปิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยมีเป้าหมายในการจัดจำหน่ายสินค้าชั้นนำของโลก ทำงานด้านวิศวกรรม ฝึกอบรม โดยเฉพาะอย่างในการนำเสนอและค้นหาทางเลือกในระบบไฟฟ้าเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ

เรามุ่งเน้นในการหาและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ โดยพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบการทำงาน ระบบการให้บริการ การฝึกอบรบ การสร้างโปรเจคใหม่ๆ โดยลดความเสี่ยงของความผิดพลาด โดยนำมาตรฐาน ISO มาใช้

บริษัทแอดวานซ์เทคโนโลยีสามารถเสนอทางเลือกต่างๆในระบบไฟฟ้า สำหรับกระบวนการผลิต โรงงาน หรือเครื่องจักร ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทางเลือกที่นำเสนอจะมีทั้งระบบที่ทำงานด้วยตัวเอง ขยายไปจนถึงระบบขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย

การควบคุมเครื่องจักรโดยใช้ตัวควบคุมโปรแกรมได้ขนาดเล็ก ตัวควบคุมมอเตอร์ และหน้าจอกราฟิก ที่มีคุณภาพระดับโลก ในการควบคุมการทำงานของระบบให้เป็นไปตามลำดับการทำงาน

การควบคุมกระบวนการผลิตหรือโรงงานโดยใช้ตัวควบคุมโปรแกรมได้ขนาดใหญ่ ตัวควบคุมมอเตอร์ อุปกรณ์วัดค่าในกระบวนการ การสื่อสารระหว่างตัวควบคุมทั้งแบบมีสายสื่อสาร และไร้สายสื่อสาร และหน้าจอกราฟิก ซึ่งสามารถใช้เป็นหน้าจอที่ติดต้งบนประตูตู้ควบคุม หรือเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เพื่อมาทำงานควบคุมระบบให้เป็นไปตามลำดับการทำงาน และควบคุมระบบให้ผู้ใช้งานสามารถระบุผลการทำงานของกระบวนการได้ เช่น ควบคุมอุณหภูมิ ความคุมอัตราการไหล ควบคุมความดัน

การบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งประกอบด้วยมิเตอร์วัดพลงงานชั้นสูง มิเตอร์วัดการใช้ไฟฟ้า โปรแกรมหน้าจอกราฟิก ซึ่งสามารถจัดเก็บการใช้พลังงานไฟฟ้าไว้ในฐานข้อมูล บนคอมพิวเตอร์เวิร์คสเตชั่น เพื่อที่จะดูการใช้พลังงาน ดูคุณภาพของคลื่นไฟฟ้า และการนำตัวควบคุมโปรแกรมได้มาควบคุมและจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า

การนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ IIOT มานำเสนอ ซึ่งจะเชื่อมต่อ และขยายขีดความสามารถของอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ภายในหน่วยงาน โดยใช้ประโยชน์จาก ความสามารถในการแปลงโปรโตคอลต่างๆเพื่อให้อุปกรณ์สามารถสื่อสารกันได้ สามารถดูการทำงานต่างๆบนหน้าจอ สามารถดูสถานะและควบคุมระบบจากระยะไกล และ เทคโนโลยีของโครงข่าย Ethernet ในอุตสาหกรรม สิ่งต่างๆเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างชาญฉลาดและทันต่อเวลา

ด้วยความเชี่ยวชาญในระบบการเชื่อมต่อ การดูและควบคุม อย่างหลากหลาย ในระบบอัตโนม้ติและโครงข่ายต่างๆ บ.แอดวานซ์เทคโนโลยี ได้เสนอทางเลือกที่เป็นนวัตกรรมให้แก่ลูกค้ามาหลายปี ระบบอัตโนมัติ โครงข่ายEthernet และเทคโนโลยีเซลลูลาร์ ทำให้บริษัทต่างๆสามารถที่จะมองเห็นข้อมูลต่างๆได้ทันต่อเวลา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ผลที่ตามมา บ.แอดวานซ์เทคโนโลยีได้เพิ่มความมั่นใจและได้ความเชื่อถือจากลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ภารกิจ

บ.แอดวานซ์เทคโนโลยีมุ่งมั่นที่จะเป็นคู่ค้ารายหนึ่งกับลูกค้าและผู้ผลิตอย่างยั่งยืน บริษัทของเรานำเสนอทางเลือกทางไฟฟ้าที่ครอบคลุมสำหรับผู้ผลิตเครื่องจักร โรงงานที่มีกระบวนการต่างๆ โดยใช้ตัวควบคุมโปรแกรมได้ ชุดสตาร์ทมอเตอร์ ชุดหน้าจอมอนิเตอร์สำหรับดูและควบคุมเครื่องจักรหรือกระบวนการ โปรแกรมต่างๆ ระบบบริหารพลังงาน การฝึกอบรม งานที่สำคัญสำหรับบริษัทเราได้แก่การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการทำงาน การศึกษาหานวัตกรรมใหม่ๆ และฝึกอบรมให้แก่พนักงาน เพื่อให้สามารถสร้างงานระบบควบคุมแบบชาญฉลาด

ปรัชญา

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้าและผู้ผลิตของเรา อย่างยั่งยืน การทำงานด้วยความโปร่งใสและมืออาชีพ ร่วมกับวัฒนธรรมองค์กรในการให้บริการและฝึกอบรบ ที่เปิดเผยชัดเจน เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เราสามารถขยายขีดความสามารถและเติบโตขึ้น

ทีมงาน

หนึ่งในความสามารถของทีมงาน คือ ความสามารถในการนำเสนอทางเลือกตามความต้องการของลูกค้า  ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10  ปี แอดวานซ์เทคโนโลยีสามารถทำงานด้านวิศวกรรม ตั้งแต่การออกแบบ การประยุกต์ใช้งาน การทดสอบเบื้องต้น การ การทดสอบขั้นสุดท้ายเพื่อใช้งาน ในระบบไฟฟ้า เพื่อให้งานบรรลุและเสร็จตามแผนงาน โดยประยุกต์ใช้กับงานประเภทต่างๆในอุตสาหกรรม เราสามารถที่จะเสนอตัวควบคุมโปรแกรมได้ประเภทต่างๆซึ่งใช้ในโรงงาน ความมั่นใจในการควบคุมคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการทำสอบการใช้งานขั้นสุดท้ายโดยใช้มาตรฐานด้านคุณภาพ กับการออกแบบ ทำแบบวาด การสร้างขึ้นใช้งาน การจัดตั้งอุปกรณ์ การเขียนโปรแกรม การตรวจสอบ การทดสอบเบื้องต้น  และการทำสอบขั้นสุดท้ายในการใช้งาน ก่อนที่จะมอบงานทั้งหมดให้แก่ลูกค้าที่มีค่าของเรา  ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ความน่าเชื่อถือของระบบสูงสุด และความเสี่ยงของความผิดพลาดให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด เป็นความสำคัญสูงสุดของพวกเราและทีมงาน

พันธมิตร

การรับรอง

ISO 9001 :2015